English E-Posta Öğrenci Bilgi Sistemi EBYS
Erasmus
>> 2016-2017 Akademik Yılı Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliliği Başvuru Duyurusu

2016-2017 Akademik Yılı Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliliği Başvuru Duyurusu

 2016-2017 eğitim-öğretim yılı  "Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliliği" başvuruları  3 – 14 Nisan 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.  Başvuru  süreçleri ile ilgili bilgiler aşağıda özetlenmiştir:

 Program Kapsamı: 

Erasmus+ Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Ana Eylemi (KA103 – Program Ülkeleri Arasında Öğrenci ve Personel Hareketliliği) altında yer alan bu faaliyet yükseköğretim personelinin yeterliliklerinin geliştirilmesi ve bu kişilere yurt dışında mesleki gelişim fırsatları sunulması hedeflenmektedir. Program, yükseköğretim personelinin, iş pratiği bilgisi elde etme veya pedagojik becerilerini artırmaya yönelik olarak aşağıdaki faaliyetler desteklenmektedir:

Personel Hareketliliği (Ders Verme Hareketliliği) Nedir:

Yükseköğretim kurumlarının akademik personelinin yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumunda ders vermesine denir. (Konferanslar hariç)

  • Ders verme hareketliliğinde bulunacak akademisyenlerin Üniversitemizde ders vermekle yükümlü olması ve gideceği kurumda haftalık en az 8 saat ders vermesi gerekmektedir. 


Uygun Katılımcılar Kimlerdir:

Bu faaliyetin yararlanıcıları yükseköğretim kurumlarının akademik personelidir.

Faaliyet Süresi Ne Kadardır:

Faaliyetin süresi hakkında şunlar bilinmelidir:

Ders vermeye yönelik personel hareketliliği; seyahat süreleri hariç 2 günden 2 aya kadar olabilir. Bu karar Üniversitemize tahsis edilecek olan hibe miktarına bağlı olarak değişmektedir. Bu nedenle  nihai değişim süresi  hibe miktarına göre belirlemektedir. Dolayısıyla Üniversitemize bu faaliyet türü için tahsis edilen hibe miktarı ve kontenjanından dolayı Ders Verme Hareketliliği 5 gün faaliyet 2 gün yol olmak üzere toplam 7 gün üzerinden hibeli şekilde değerlendirilmektedir. Programı daha uzun süreli olan akademisyenler programlarına hibesiz şekilde devam edebilirler.

Ders vermeye yönelik bir faaliyet; haftalık ya da daha kısa süreli kalışlarda en az 8 saatlik bir ders verme faaliyeti içermelidir.

Hareketlilik süreci 1 Haziran 2016’da başlar ve  31 Mayıs 2018’de sona erer. Hareketlilikten yararlanacak personelin ilgili değişim sürecini bu tarihler arasında gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Ders Verme Hareketliliği için Başvuru Koşulları

1)     Erzurum Teknik Üniversitesi personeli veya fiilen Erzurum Teknik Üniversitesinde çalışıyor olma,

2)     Ders Verme hareketliliği için bağlı bulunduğu bölümün ikili anlaşmasının olması.

( İkili anlaşmaları görmek için lütfen tıklayınız.)

3)     Faaliyeti gerçekleştirmek için yeterli yabancı dil seviyesine sahip olmak (YDS ve dengi en az 55 puan)

Başvuruda İstenen Belgeler: 

1) Başvuru Formu (Word Belgesini İndir)

2) Dil yeterlilik belgesi ( Sınav sonuç belgesi ya da vatandaşı olunan ülkeye ait kimlik belgesi ya da yabancı dilde / yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumunda eğitim alındığına dair diploma )

3) Personel Kimlik Kartı fotokopisi

 Başvuru Ne Zaman ve Nasıl Yapılır:

3-14 Nisan 2017 tarihleri arasında Erasmus Koordinatörlüğünün web sayfası üzerinden indirip dolduracağınız başvuru formunu ve istenen ek belgelerini Erasmus Ofisine şahsen getirilmesi ya da erasmus@erzurum.edu.tr adresine e – posta ile gönderilmesi gerekmektedir.

 Başvuruların Değerlendirilmesi ve Nihai Puan Hesaplanması:

Başvurular içinde kriterlere uygun olan başvuru sahiplerinin değerlendirilmesi “Sıralama Puanı (SP)” esas alınarak yapılır. Bu değerlendirme Üniversitemiz senatosunun belirlediği komisyon tarafından yapılacaktır. SP hesaplanmasında 40 olarak kabul edilen taban puana hareketlilik türüne bağlı olarak aşağıdaki kriterlerin etkisi ilave edilir. Nihai olarak çıkan puan personelin sıralamaya gireceği nihai puan olarak kabul edilir.

 Tablo 1. Ders Verme Hareketliliği Sıralama Puanı Kriterleri

Kriter

SP Etkisi

Dil Puanı

Dil Puanı x %20

Daha önce ders verme hareketliliğinden faydalanmamış öğretim elemanı

+ 10 puan

Daha önce ders verme hareketliliğinden faydalanmamış bölüm/anabilim dalı/programdan yapılan başvuru sahibi

+ 10 puan

Erasmus Bölüm/Program Koordinatörü

+ 10 puan

Başvurduğu akademik yıl içinde gelen Erasmus öğrencileri için yabancı dilde ders açmış olma

+ 10 puan

Mücbir sebepler (ölüm, hastalık, afet vb.) dışında hakkından vazgeçmiş olma

- 10 puan

Bir önceki yıl programdan faydalanmış olmak

- 15 puan

İki yıl önce programdan faydalanmış olmak

- 10 puan

Üç yıl önce programdan faydalanmış olmak

- 5 puan

 

Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanır:

Başvuru sonuçları 21 Nisan 2017 tarihinde Erasmus Koordinatörlüğü web sayfasında yayınlanarak, e-posta ile başvuru sahiplerine de ayrıca duyurulacaktır.

Not: Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliliği, hibe, seyahat destekleri ve bilmek isteyeceğiniz diğer detaylar için Personel Ders Verme Hareketliliği menüsüne buraya tıklayarak erişebilirsiniz.

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ

erasmus.erzurum.edu.tr

Erasmus Policy Statement of ETU Devam