English E-Posta Öğrenci Bilgi Sistemi EBYS
Erasmus
>> Erasmus+ Sürece Devam Edecek Öğrenciler İçin Oryantasyon Programı

Erasmus+ Öğrenci Değişim Hareketliliğine başvurup, gerekli koşulları ve Yabancı Dil şartlarını sağlayarak sürece devam etmeye hak kazanan öğrencilerimiz için 19 Nisan Çarşamba günü saat 15:30'da Rektörlük Binamız Dış İlişkiler Koordinatörlüğünde bir oryantasyon toplantısı yapılacaktır. Sürece devam etmeye hak kazanan öğrencilerimizin geri kalan süreçte yapılması gereken işlemler hakkında bilgi alması ve hangi belge ve dökümanları hazırlamaları gerektiği hususunda toplantıya katılımları önem arz etmektedir.

Toplantı Tarihi ve Saati: 19 Nisan 2017 Çarşamba   Saat: 15:30

Toplantı Yeri: Rektörlük Binası Dış İlişkiler Koordinatörlüğü 1.Kat Oda No:100

Toplantıya Katılacak Öğrencilerin Listesi için tıklayın.

Erasmus Policy Statement of ETU Devam