English E-Posta Öğrenci Bilgi Sistemi EBYS
Erasmus
>>Staj Hareketliliği

Erasmus+ Staj Hareketliliği nedir?

Erasmus+ Staj Hareketliliği, yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan öğrencinin, Avrupa Birliği üyesi bir ülkede bulunan bir şirkette ya da Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi bir üniversitede staj faaliyetinde bulunmasıdır. Staj Hareketliliği, öğrencilerin temel ve mesleki bilgi, beceri ve yeterlilik seviyesini yükseltmeyi; yabancı dil yeterliliklerini artırmayı; kültürlerarası diyaloğu güçlendirerek, sosyal, dilsel ve kültürel çeşitliliğin önemini kavramasını; demokratik hayata ve işgücü piyasasına aktif olarak katılmasını amaçlamaktadır.

Erasmus Staj Hareketliliğinden kimler faydalanabilir?

• Başvuran öğrenciler, bir yükseköğretim kurumu bünyesinde eğitim kademelerinden herhangi birinde (önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı bir öğrenci olmalıdır. 
• Staj faaliyetinde öğrencilerin programdan faydalanabilmeleri için en az 2.sınıfta olmaları şartı aranmaz; birinci sınıf öğrencileri de başvuruda bulunabilir. Bu öğrencilerin seçiminde ilk yarıyıl sonundaki akademik not ortalamaları dikkate alınır.
• Son sınıf öğrencileri programdan faydalanabilmektedir. Mezun durumdaki öğrenciler, son eğitim-öğretim yılı süresince kendi yükseköğretim kurumları tarafından seçilmeli ve mezuniyetinden itibaren en fazla bir yıl (12 ay) içerisinde yurt dışındaki stajlarını yapıp tamamlamalıdır. Bu, öğretmen adayı olan öğrencilerin “asistanlıklarını” da kapsamaktadır.
• Başvuruda bulunmak için gerekli olan genel not ortalaması önlisans ve lisans öğrencileri için 2.20/4.00, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 2.50/4.00 şeklindedir.
• Öğrencinin disiplin cezası alması veya alttan dersi olması gibi sebepler Erasmus programından faydalanmasına engel değildir.

Staj yapmaya uygun kurum/kuruluşlar hangileridir?

Ev sahibi kurum/kuruluş aşağıdaki seçeneklerden bir tanesini karşılamalıdır: 
• Erasmus Üniversite Beyannamesine (ECHE) sahibi bir Yükseköğretim Kurumu; veya 

• İşgücü piyasasında veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faaliyet gösteren herhangi bir kamu kurum/kuruluşu ya da özel kurum/kuruluş. Örneğin, bu tür bir kurum/kuruluş: 
o Küçük, orta veya büyük ölçekli özel ya da kamusal kurum veya kurum/kuruluş (sosyal girişimler de dâhil) 
o Yerel, bölgesel veya ulusal seviyede bir kamu kurum/kuruluşu 
o Ticaret odaları, esnaf/meslek dernekleri ve sendikalar da dâhil olmak üzere, bir sosyal ortak veya çalışma hayatının diğer bir temsilcisi 
o Araştırma enstitüsü 
o Vakıf 
o Okul/enstitü/eğitim merkezi (herhangi bir seviyede, okul öncesi eğitimden lise ve sonrası eğitim alanında faaliyet gösteren kurum/kuruluşlar ile (mesleki eğitim ile yetişkin eğitimi dâhil) 
o Kâr amacı gütmeyen kurum/kuruluş, dernek, STK 
o Kariyer rehberliği, mesleki danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri sunan kurum/kuruluşlar

Staj hareketliliği hakkında daha fazla bilgi için lütfen Sık Sorulan Sorular inceleyiniz.

Staj hareketliliği sürecinin başından sonuna kadar yapılması ve dikkat edilmesi gereken hususlar için lütfen Staj Hareketliliği Kılavuzu'nu inceleyiniz.

Erasmus Policy Statement of ETU Devam