Türkçe E-Mail SMS EDMS
Erasmus
>>Documents for Study Mobility

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği için hazırlanması gereken dosyalar süreçlerine göre sıralanmıştır. Faaliyete katılacak öğrencilerin dosyaları hazırlarken süreçleri adım adım  takip etmesi gerekmektedir!


Süreç I: Erasmus Öğrenim Hareketliliği'ne Katılacak Öğrencilerin Bilgilendirilmesi

1- Giden Öğrenci Süreç Rehberi: Formlar hazırlanmadan dikkatlice incelenmelidir!

2- Giden Öğrenci Belge Denetim Formu: Hazırlanan formların kontrol listesidir.


Süreç II: Gidiş Öncesi Hazırlanacak Dosyalar

3- Öğrenci-Üniversite Sözleşmesi

4- Confirmation Sheet ( Teyit Belgesi )

5- Learning Agreement for Studies

* LA Guidelines: Learning Agreement için ayrıntılı bilgiler içerdiği için doldurulması gerekmemektedir.

6- İntibak Formları: Eğitim seviyesine göre seçilir.

     Erasmus lisans ders İntibak A formu

     Erasmus Lisansüstü ders İntibak A formu

     Erasmus Lisansüstü (tez) ders İntibak A formu

7- Erasmus Öğrenci Beyannamesi


Süreç III: Dönüş Sonrası Hazırlanacak Dosyalar

8-Giden Öğrenci Belge Denetim Dönüş Formu

9- İntibak Formları

     Erasmus lisans ders İntibak B Formu

     Erasmus lisansüstü ders İntibak B Formu

      Erasmus lisansüstü (tez) İntibak B Formu

10- Nihai Rapor Formu

11- Katılım Sertifikası: Öğrenciye faaliyeti bitmesine yakın ya da faaliyeti tamamlanınca gidilen kurum tarafından verilecek onaylı belgedir.