Türkçe E-Mail SMS EDMS
Erasmus
>>Documents for Study Mobility

Öğrenim faaliyetleri için aşağıdaki evrakları tamamlama aşamasına geçmeden önce lütfen Giden Öğrenci Süreç Rehberini öncelikli olarak incelediğinizden ve gerekli bilgiye sahip olduğunuzdan emin olunuz.

Lütfen evraklarınızı hazırladığınızda kontrolünü Giden Öğrenci Belge Denetim Formundan (Gidiş) sağlayınız.


Gitmeden Önce Hazırlanması Gereken Evraklar

Öğrenci-Üniversite Sözleşmesi


Confirmation Sheet ( Teyit Belgesi )

Learning Agreement for Studies

LA Guidelines 


İntibak Formları

Erasmus lisans ders İntibak A formu

Erasmus Lisansüstü ders İntibak A formu

Erasmus Lisansüstü (tez) ders İntibak A formu


Erasmus Öğrenci Beyannamesi


Döndükten Sonra Doldurulması Gereken Evraklar

Bu belgeleri tamamlarken Giden Öğrenci Belge Denetim Formundan (Dönüş) gerekli kontrolleri yapınız.


Katılım Sertifikası 

İntibak Formları

Erasmus lisans ders İntibak B Formu

Erasmus lisansüstü ders İntibak B Formu

Erasmus lisansüstü (tez) İntibak B Formu


Nihai Rapor Formu

Harçsız Pasaport Başvuru Formu

Feragat Dilekçesi