English E-Posta Öğrenci Bilgi Sistemi EBYS
Erasmus
>>Erasmus Ofisi Hakkında

Vizyonumuz

Dünya standartlarında üniversiteler arası değişim faaliyetlerinde gereken noktaya erişmek ve uluslararası düzeyde kaliteli bir üniversite olabilmek ve bu amaç doğrultusunda geleceğini öğrencileriyle birlikte şekillendirmek temel vizyonumuzdur.


Misyonumuz

Üniversitemizin uluslararasılaşması hususunda ilgili çalışmalarda bütün birimlerimize teknik ve profesyonel destek sağlamak ve Erzurum Teknik üniversites'ni bir Avrupa yükseköğretim kurumu haline getimek koordinatörlüğümüzün temel misyonudur.


Erasmus Ofisi Hakkında
Ekibimiz

Erasmus Policy Statement of ETU Devam