English E-Posta Öğrenci Bilgi Sistemi EBYS
Erasmus
>>Türkiye Ulusal Ajansı

Türkiye Ulusal Ajansı ( Turkish National Agency )

Üniversitemizde koordine edilen  Erasmus+ Programı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından yürütülmektedir.

Türkiye Ulusal Ajansı misyon olarak:

 • Uluslararası boyutta daha etkin olmak,

 • Öğrenmek, keşfetmek ve hedeflerini gerçekleştirmek, kişisel ve sosyal becerilerini işbirliği içerisinde geliştirmek, yeni kültürler tanırken kendi kültürünü tanıtmak, alanında bilgi ve deneyimini artırmak, farklı örnek ve iyi uygulamaları yerinde görmek ve incelemek,

 • Karşılıklı etkileşime, istihdama, işbirliği ve ortaklıklara, ekonomik, sosyal ve kültürel girişimciliğe katkıda bulunmak,

 • Söz konusu faaliyetlerden elde edilen bilgi ve tecrübeyi yaygınlaştırmak ve paylaşmak isteyen bireyler, kurum ve kuruluşlar için teşvik etme, tanıtma, yaygınlaştırma, uygulama, danışmanlık, bilgilendirme, teknik yardım fonksiyonlarını yürütür.

Vizyon olarak ise:

 • Ülkedeki eğitim ve gençlik alanında uluslararası işbirliğine katılımının gerçekleştirmesine yardımcı olan,
 • Ulusal Ajans'ın eğitim ve gençlik alanlarındaki tecrübesini diğer ülkelerle de paylaşarak bu faaliyetleri AB ülkeleri dışında da gerçekleştirebilen,
 • Uluslararası İşbirliği sayesinde eğitim ve öğretime, ortaklıklarla uluslararası boyut kazandıran ve dışa açılımın sağlanmasına katkıda bulunan,
 • AB ve uluslararası eğitim alanlarında işbirliğinin sağlandığı, tanınan bir eğitimin oluşmasına katkıda bulunan,
 • Yararlanıcılara daha etkin ve kolay bilgi akışını sağlarken kurumlarımızın çok taraflı işbirliğini gerçekleştirmelerine ve proje yönetim tecrübesine katkıda bulunan,
 • Dezavantajlı kesimlere fırsat eşitliği sağlayan,
 • Türkiye'nin eğitim ve kültürel alanda yurtdışında tanıtılması ve sosyo - kültürel değerlerin yaygınlaştırılmasını sağlayan,
 • Bilişim teknolojileri ve yetkin insan kaynağı desteği ile operasyonel verimliliği sürekli artıran, bir kurum olma vizyonunu benimsemiştir.
Türkiye Ulusal Ajansı hakkında daha fazla bilgi almak için http://www.ua.gov.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.


Türkiye Ulusal Ajansı tarafından her yıl yayınlanan ve şuanki güncel Erasmus Program Rehberlerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Erasmus Program Rehberi ( TR )

Erasmus Programme Guide ( EN )

Erasmus+ Programı Hakkında
Türkiye Ulusal Ajansı

Erasmus Policy Statement of ETU Devam