English E-Posta Öğrenci Bilgi Sistemi EBYS
Erasmus
>>Feragat Dilekçesi

Erasmus öğrenim/staj hareketliliği öğrencisi olma hakkından feragat eden öğrenciler
imzalı dilekçeyi Dış İlişkiler Ofisi yetkilisine teslim etmeleri zorunludur!

Feragat Dilekçesi

Erasmus Policy Statement of ETU Devam